“หมอประกิต” ชี้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีติดบุหรี่เกือบทั้งหมด เพราะสมองส่วนหน้ายังโตไม่เต็มที่ ทำให้ตัดสินใจในชีวิตได้ไม่ดีพอ แนะพ่อแม่ดูแลเด็กวัยนี้ใกล้ชิด

เด็กต่ำกว่า 20 ปี ติดบุหรี่เกือบทั้งหมด เหตุสมองส่วนหน้าโตไม่เต็มที่
       ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า สาเหตุที่คนอายุก่อน 20 ปีเสพติดบุหรี่เกือบทั้งหมด เพราะสมองส่วนหน้าสุด ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผล การควบคุมพฤติกรรม การตัดสินใจที่ดีในการแก้ปัญหา โดยจะปรับความสมดุลระหว่างการตอบสนองตามสัญชาตญาณ แรงผลักดันจากภายใน และปฏิกิริยาทางอารมณ์กับการคิดอย่างมีเหตุผลนั้น จะพัฒนาเต็มที่หลังจากอายุ 20-25 ปี วัยรุ่นจึงมีความเสี่ยงต่อการตอบสนองทางอารมณ์ ทำให้อาจจะทำสิ่งต่างๆ โดยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะเป็นผลตามมาจากการกระทำนั้นๆ
       
       ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า จากข้อเท็จจริงนี้อธิบายว่าทำไมวัยรุ่นจึงเข้าไปทดลองสูบบุหรี่ จนเกิดการเสพติดขึ้น ทั้งที่รู้ว่าบุหรี่มีอันตรายมากมาย จากการเลียนแบบผู้ใหญ่ในบ้าน ดารานักแสดง การชักชวนของเพื่อน และการโฆษณาและส่งเสริมการขายบริษัทบุหรี่ ทั้งนี้ อายุการเริ่มเสพติดบุหรี่ของวัยรุ่นทั่วโลกอยู่ที่ 16-18 ปี และวัยรุ่นไทยเฉลี่ยเสพติดบุหรี่ที่อายุ 17.4 ปี และประมาณร้อยละ 80 ถึง 90 ติดบุหรี่ก่อนอายุ 20 ปี และคนที่ติดบุหรี่หลังจากอายุ 25 ปีไปแล้ว มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวประเทศต่างๆ จึงได้เพิ่มอายุที่ห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่อายุ 18 ปี หรือต่ำกว่าเป็นอายุ 20 ปี
       
       “พ่อแม่ต้องเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น ที่จะต้องดูแลลูกในวัยนี้อย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำ พร่ำสอนและตักเตือนตลอดช่วงระยะเวลาที่ลูกเป็นวัยรุ่น ไม่ให้หลงทางไปติดบุหรี่ อบายมุขอื่น หรือพฤติกรรมนิสัยที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทบุหรี่ได้พุ่งเป้าการตลาดไปที่วัยรุ่นมานานแล้ว เอกสารภายในของบริษัทบุหรี่ที่บันทึกไว้ว่า ถ้าเราหยุดทำการตลาดไปยังวัยรุ่น ธุรกิจของเราจะล้มละลายใน 20-30 ปี เพราะจะไม่มีลูกค้าพอที่ธุรกิจจะอยู่ได้ สะท้อนเจตนาของบริษัทบุหรี่ได้อย่างหมดเปลือก” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

 

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000032141