โพลสำรวจล่าสุดจากแฮร์ริส พบว่าจำนวนเกือบ 3 ใน 5 ของผู้ใหญ่อเมริกันเชื่อว่าเกมมีส่วนสนับสนุนความรุนแรงในเด็ก นอกจากนั้น 38 เปอร์เซนต์ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับระบบเรตติ้งเกมของ ESRB

       แฮร์ริส โพล ทำการสำรวจครั้งล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องเกม พบว่า 58 เปอร์เซนต์ของผู้ใหญ่อเมริกันมองว่าวิดีโอเกมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง Venturebeat นำข้อมูลโพลข้างต้นมาเปิดเผย ระบุว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 2,278 คน
       
       ผลสำรวจยังระบุอีกด้วยว่า 38 เปอร์เซนต์ของกลุ่มตัวอย่างไม่รับทราบข้อมูลการจัดเรตติ้งเนื้อหาของเกมโดย Entertainment Software Rating Board เท่านั้นยังไม่พอ 33 เปอร์เซนต์ของกลุ่มตัวอย่างยังปล่อยให้เด็กเล่นเกมอะไรก็ได้ที่เด็กต้องการ
       
       "Mike de Vere" ประธานแฮร์ริส โพล กล่าวว่า "จากผลสำรวจพบว่าความรับรู้ในเรื่องของระบบเรตติ้งเกมของคนอเมริกันต่ำมาก และยังมีความสับสนในตลาดเกมอีกด้วย ดังนั้นเรื่องของเกมควรจะเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในวงกว้าง และในเวทีทางการเมืองเกี่ยวกับเกมรุนแรงว่าจะมีผลกระทบต่อเด็กอย่างไร ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา ก็ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนเพื่อไปสำรวจ เกี่ยวกับผลกระทบของเกมรุนแรงที่มีผลต่อเด็ก"
       
       แฮร์ริส โพล ยังพบอีกว่า 47 เปอร์เซนต์ของกลุ่มตัวอย่างไม่เชื่อมั่นศรัทธาในระบบเรตติ้งของ ESRB ว่าจะป้องกันเกมรุนแรงให้พ้นจากเด็กได้ ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่าง 32 เปอร์เซนต์ก็เชื่อมั่นว่าระบบเรตติ้งเกมของ ESRB ป้องกันเกมรุนแรงให้ห่างจากเด็กได้ อย่างไรก็ตามเปอร์เซนต์ของผู้ที่เชื่อมั่นในระบบเรตติ้งเกม ก็ยังคงน้อยกว่าผู้ที่เชื่อมั่นในระบบเรตติ้งภาพยนตร์ที่มีกลุ่มตัวอย่าง เชื่อมั่นถึง 49 เปอร์เซนต์ และผู้ที่เชื่อมั่นในเรตติ้งทีวี 39 เปอร์เซนต์
       
       ก่อนหน้านี้ไม่นาน "บารัค โอบามา" ประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนเงินถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อไปศึกษาวิจัยในเชิงลึกว่าความรุนแรงในโลกเสมือนจริงกับความรุนแรงในโลก ของความเป็นจริงมีเหตุเชื่อมโยงกันอย่างไร นอกจากนั้น "จิม มาเทสัน" โฆษกของรัฐยูท่าห์ ก็ได้มีการเสนอเรื่องเข้าสภาต้องการให้ระบบจัดเรตติ้งเกมของ ESRB เป็นกฏหมายบังคับใช้ได้
       
       ข้อมูลและภาพประกอบจาก
       gamespot.com

http://www.manager.co.th/Game/ViewNews.aspx?NewsID=9560000024814