โรคติดเน็ต

เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ไม ก์ คีรอส จากมหาวิทยาลัย สวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยว่า สมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิยาจากทั่วโลก เตรียมระบุให้ "อาการติดอินเตอร์เน็ต" เป็นโรคตามหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต (ดีเอสเอ็ม) เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ของเด็กติดเน็ต ซึ่งมักอยู่ในช่วงวัยเรียน อายุระหว่าง 6-15 ปี เห็นความสำคัญของการส่งลูกหลานเข้าบำบัดกับจิตแพทย์ทั้ง นี้ เพื่อลดปัญหาเสพติดอินเตอร์เน็ต และการใช้เทคโนโลยีออนไลน์อย่างผิดๆ ทั้งเล่นเกมจนไม่ยอมกิน-นอน หรือกลายเป็นเด็กโมโหร้ายมีอาการกระวนกระวาย คลุ้มคลั่ง หงุดหงิด เมื่อไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต ซ้ำร้ายแม้จะแสดงให้เห็นถึงโทษของการใช้อินเตอร์เน็ตมากเกินไป แต่เด็กๆ เหล่านี้กลับทำตามกระแสสังคม จากการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้ากลุ่ม ก็ค่อยๆ ติดใจ เล่นจนเสียการเรียน เสียสุขภาพ และได้โรคทางจิตเป็นของแถม

 


http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNekE1TVRBMU5RPT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE1pMHhNQzB3T1E9PQ==