ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

       มทร.ธัญบุรี ใช้สื่อออนไลน์แก้ปัญหานักศึกษา แนะผู้ปกครองเรียนรู้ช่วยติดตามพฤติกรรมลูกหลานได้
       
       นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีอิทธิพลสูงมากต่อนักศึกษาจะเห็นได้ว่านักศึกษามีการ ใช้สื่อออนไลน์กันอย่างมากมายซึ่งเท่าที่ตนได้ติดตามข่าวสารนักศึกษาผ่าน สื่อออนไลน์เช่น Facebook จะเห็นได้ว่านักศึกษาจะมีความอ่อนไหวต่อสภาวะสังคมปัจจุบันมาก มีความวิตกกังวล รวมทั้งคิดมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะบางครั้งอาจเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้
       
       "ข้อความที่โพสต์ลงใน Facebook ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นข้อความที่แสดงออกตรงไปตรงมา ข้อดีคือทำให้เราทราบความคิดเห็น ความรู้สึกของนักศึกษาซึ่งบางครั้งก็มีแนวความคิดที่ดีๆ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และบางครั้งถ้าเป็นปัญหาก็สามารถช่วยผ่อนปรนปัญหาได้ หรือให้คำแนะนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้"
       
       รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า จากเหตุดังกล่าว ตน จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาได้ใช้สื่อออนไลน์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ นักศึกษา ในกรณีที่เป็นปัญหาความทุกข์ใจ ความวิตกกังวล ความเครียด รวมไปถึงการตอบคำถามที่นักศึกษาอยากจะทราบกัน เพราะจากที่ตนได้ติดตามข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำ และหลายครั้งจึงมีโอกาสแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้ทันท่วงที
       
       นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังได้พยายามใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อคิดเห็น คติเตือนใจ การรณรงค์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างๆ การไหว้การแต่งกายถูกระเบียบ การพูดจาต่างๆ ซึ่งก็เริ่มได้ผลดีขึ้นในระดับหนึ่ง เช่นในเดือนสิงหาคมก็จะรณรงค์เรื่อง ความรักความผูกพันความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก และการสร้างจิตสำนึกของลูกให้กตัญญูต่อแม่ เป็นต้น
       
       "เราจะปรับกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ไป เรื่อยๆ ตามสถานการณ์ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้และใช้สื่อออนไลน์ให้ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลบุตรหลานต่อไปในอนาคตด้วย"

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000097469