สภากาชาดไทย อึ้ง! โจ๋ไทยวัยเรียนมั่วเซ็กส์ ติดเอดส์พุ่ง

สภากาชาดไทย อึ้ง! โจ๋ไทยวัยเรียนมั่วเซ็กส์ ติดเอดส์พุ่ง

Mthainews: ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเอดส์เข้าถึงยาได้มากขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้น ทางสำนักงานอาสากาชาด จึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแนะแนวและฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มคนทำงาน มีปริมาณลดลง

แต่กลับพบผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยเรียน สูงมากขึ้น เพราะกลุ่มวัยรุ่น มีความประมาทและความเสี่ยง ในเรื่องมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ตลอดจนยังมีพฤติกรรมมีคู่นอนหลายคน

ด้วย สื่อในปัจจุบันทำให้การเข้าถึง ติดต่อสื่อสาร นัดเดท พบเจอกันได้ง่าย ฉะนั้นโอกาสการมีเพศสัมพันธ์ การเปลี่ยนคู่นอนจึงมีความเสี่ยงที่ติดเชื้อเอดส์ได้ หากไม่สวมถุงยางอนามัย รวมทั้งการจงใจแพร่เชื้อ เอดส์จากผู้ติดเชื้อ ก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์ไม่แสดงอาการ มีร่างกายแข็งแรงเหมือนคนปกติทั่วไป อาการจะแสดงเมื่อผ่านไปอย่างน้อย 5 ปี ฉะนั้น จะรู้ว่าเป็นเอดส์ ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ก็คือการตรวจเลือด