พรบ.กดดันขี้เหล้า ริดรอนสิทธิส่วนบุคคลไม่

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุข กำลังจะออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม 4 ฉบับ
1.ห้ามขายและห้ามดื่มในโรงงานอุตสาหกรรม
2.ห้ามขายห้มดื่มในสถานที่รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถทุกประเภท ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร รวมทั้งท้ายรถกระบะ
4.ห้ามขายและห้ามดื่มในทางสาธารณะ หรือไหล่ทาง ทางเท้า
การอ อก พรบ.ทั้ง 4 ฉบับ ในความรู้สึกของผมน่าจะเป็นการริดรอนสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป โดยเฉพาะข้อ 3 การห้ามผู้ขับขี่ดื่มสุราผมก็เห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง แต่การห้ามผู้โดยสาร รวมผู้นั้งท้ายรถกระบะผมว่ามันเกินไป เพราะผู้โดยสารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ขับเลย และน่าจะเป็นช่องทางหากินอีกต่างหาก โดยในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เช่นการไปท่องเที่ยว การไปงานต่างๆที่ต้องเดินทางเช่นชาวบ้านเดินทางไปงานแต่งงาน และอื่นๆ อีกมาก หรือในข้อ 4 ถ้าคุณดื่มเหล้าแล้วคุณเดินออกนอกบ้านคุณก็ถูกจับ ต่อไปตำรวจคงต้องตั้งด่านตรวจคนดื่มสุรา เพิ่มเติมจากการตั้งด่านตรวจผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์ สายตรวจคงต้องถือเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ในการออกตรวจปกติ การพกพาสุราคงมีความผิดพอๆกับการพกปืนเถื่อนเพราะเป็นสิ่งผิดกฏหมายเหมือน กัน