มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับ i-CARE องค์กร สร้างสรรค์เพื่อสังคม จัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ระดมเยาวชนนักทำสื่อ โชว์ผลงานนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคมห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR (กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม) 17 พ.ค. นี้ ที่โรงแรมสยามซิตี้

          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ i-CARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2555  รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่”  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในปัญหาการทำกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทบุหรี่ (CSR) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคมสนับสนุนให้เกิดกฎหมายห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR โดยล่าสุดได้มีมติครม.สนับสนุนในเรื่องนี้แล้ว ในวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ในภาคส่วนสังคมมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ยินดีอย่างยิ่งที่ i-CARE องค์กร สร้างสรรค์เพื่อสังคม ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพในการทำสื่อ เข้าร่วมสร้างสรรค์งานสื่อสารเพื่อให้ผู้คนเข้าใจในปัญหาการทำตลาดของบริษัท บุหรี่โดยใช้กลยุทธ์ CSR หรือการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคม ว่าไม่ได้มีความหวังดีที่แท้จริง แต่เป็นการหวังผลเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างฐานอำนาจในการขัดขวางนโยบาย ควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานทั่วโลก

คุณธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้จัดการองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE กล่าวว่า เป้าหมายขององค์กรเราคือการทำให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ภายใต้องค์กรนี้ก็มีเยาวชนที่รักที่จะทำงานเพื่อสังคมมากมาย เป้าหมายที่แท้จริงของการทำโครงการ CSR ที่ดีก็มี แต่การทำ CSR ของ บริษัทบุหรี่ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่บริษัทบุหรี่ดำเนินการอยู่ นั่นคือการผลิตสินค้าที่เป็นโทษต่อผู้บริโภค ผลงานจากเยาวชนที่ทำงานเพื่อสะท้อนปัญหา CSR ของ บริษัทบุหรี่นี้ เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า หากคุณรับเงินของบริษัทบุหรี่ คนในสังคมจะได้อะไรตามมา นั่นคือความสูญเสียชีวิตและความเจ็บป่วยที่ไม่มีที่สิ้นสุด และดีใจที่ได้เห็นเยาวชนไทยแสดงผลงานที่มีความรู้เท่าทันต่อกลยุทธ์การตลาด ของบริษัทบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเยาวชนที่ทำผลงานเอง และการทำสื่อรณรงค์ยังส่งสารที่เป็นประโยชน์ไปสู่เยาวชนและคนในสังคมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณจุฑามาศ ภัคกิตติรัฐ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้รับการชักชวนจากองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม i-CARE และ ได้ผลิตโปสเตอร์รณรงค์เกี่ยวกับปัญหานี้ 2 ชิ้น โดยงานทั้งสองชิ้นนี้มีข้อมูลที่เชื่อมกันอยู่ คือ ภาพแรกเป็นภาพของโรงงานบุหรี่ ที่เรารู้สึกว่าภาพโรงงานที่มีควันพวยพุ่งออกมานั้น หมายถึงว่าตราบใดที่ควันของโรงงานบุหรี่ยังไม่มอดดับก็คือการยังมีผู้บริโภค บุหรี่อยู่ ทำให้ย้อนคิดว่าสิ่งที่บริษัทบุหรี่ให้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการบริจาค การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมมากมายในสังคม ไม่ได้ช่วยให้ใครดีขึ้น เพราะตราบใดที่เขายังผลิตบุหรี่ ก็ยังมีคนตายและสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ จึงได้แนวความคิดในการออกแบบโปสเตอร์ อีกชิ้นหนึ่งเป็นภาพลูกที่ยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณความช่วยเหลือจากบริษัทบุหรี่ แต่ความเป็นจริงอีกด้านเป็นภาพพ่อของเด็กคนนั้น ตายเพราะการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา

คุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ Young Filmmakers of Thailand  กล่าว ว่า ดีใจที่ได้เห็นองค์กรที่มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ถ่ายทอดปัญหาสังคมในรูป แบบของการทำสื่อสะท้อนสังคม เมื่อได้เข้ามาสัมผัสกับปัญหา CSR ของ บริษัทบุหรี่ ทำให้เราเข้าใจว่าเรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ของคนทั่วไป ที่เคยเห็นว่าเป็นปัญหาธรรมดา มีเบื้องหลังของการเสพติดที่ซับซ้อน งานหนังสั้นที่สะท้อนออกมาจึงทำในลักษณะของกระแสหลัก (main stream) เพื่อ ให้คนดูแล้วเข้าใจง่ายกับบริบทของปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ ผมจึงเลือกสะท้อนปัญหาพ่อกับลูกสาว ที่ลูกสาวมีความรักและความหวังดีเหลือเกินที่อยากให้พ่อเลิกบุหรี่ แต่ตัวเองก็เจอกับดักของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่  ยังมีสื่อและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ บูธแสดงศิลปะหยุด CSR บริษัทบุหรี่ การจัดทำเสื้อยืดรู้เท่าทันโดยเยาวชนกลุ่ม แก๊งค์ปากดีสื่อ youtube รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ จาก “Why_not Creativity for Society”   สปอ ตรณรงค์ และหนังสั้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการแถลงข่าววันงดสูบบุหรี่โลก โดย ดร.มอรีน อี. เบอร์มิงแฮม ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  คุณศิริชัย พรรณธนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และคุณบังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบอาเซี่ยน

นอกจากงานแถลงข่าวในวันนี้  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ยังมีกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ 

-  กิจกรรมสร้างกระแสเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก No Smoking Shopping Mall เปิดตัวศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ปลอดบุหรี่  ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555  ระหว่างเวลา 10.0017.00  น. ณ ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  

-  งาน 25 ปีเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนครบ 25 ปี  จึงจัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณ บุคคล องค์กรต่าง ๆ  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนขบวนการในการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยให้เข้มแข็งมาโดยตลอด ซึ่ง ฯพณฯ พลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการมอบโล่  โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.0018.00 น.   ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค (ถนนราชปรารภ)