แม้จะมีสำนวนมาแต่โบราณว่า "ขี้แพ้ชวนตี" หรือ "ได้ทีขี่แพะไล่" แต่การศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดได้ชี้ชัดแล้วว่าผู้ชนะในเกมจะเป็นฝ่ายที่มีแนวโน้มทำตัวก้าวร้าวใส่คู่แข่งมากกว่าปกติ
       
       งานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์ Science Daily ทดสอบกับนักศึกษาชาวอเมริกัน 103 คนให้เล่นเกมง่ายๆสองเกมกับคู่แข่งซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีตัวตน โดยทางผู้จัดสมมุติขึ้นมาเพื่อจัดฉากการเป็นผู้ชนะ ผู้แพ้และวัดระดับความก้าวร้าวของผู้รับการทดสอบ

       ในเกมแรก ผู้รับการทดสอบจะต้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วบอกว่าเห็นสัญลักษณ์ดอลลาร์หรือไม่ในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วจะประกาศผลหลอกให้นักศึกษาครึ่งหนึ่งว่าพวกเขาทำได้ดีกว่าคู่แข่ง ส่วนอีกครึ่งจะถูกบอกว่าพวกเขาทำได้แย่กว่าคู่แข่ง เป็นการแบ่งกลุ่มผู้แพ้และผู้ชนะออกจากกัน
       
       ในการทดสอบที่สอง ผู้ทดสอบจะต้องแข่งกดปุ่มเร็วกับคู่แข่งซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นคนเดียวกับรอบแรก แล้วฝั่งที่ช้ากว่าในครั้งนี้จะโดนอัดเสียงดังใส่หูฟังเป็นการลงโทษและอนุญาตให้ฝ่ายที่เร็วกว่าเลือกระดับความดังกับระยะเวลาการลงโทษได้เอง
       
       ผลการทดสอบที่ออกมาปรากฏว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายชนะในเกมแรกจะมีแนวโน้มเลือกการลงโทษคู่แข่งอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่แพ้ตอนแรก โดยการทดสอบนี้ถูกทำซ้ำอีกครั้งกับนักศึกษาชาวฝรั่งเศส 34 คนและยังได้ผลเหมือนเดิม ชี้ให้เห็นว่า "ผู้ชนะ" มีแนวโน้มจะก้าวร้าวใส่คู่แข่งมากกว่า "ผู้แพ้"
       
       อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบนี้ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายที่ชนะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นหรือเป็นฝ่ายแพ้ที่มีความก้าวร้าวลดลงเอง นำไปสู่การทดสอบครั้งที่สามกับกลุ่มนักศึกษาชาวฝรั่งเศส 72 คน โดยครั้งนี้จะเพิ่มกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่สามเข้าไปด้วย
       
       กลุ่มควบคุมกลุ่มที่สามในการทดลองจะถูกบอกผลในเกมแรกว่า "คอมพิวเตอร์ขัดข้อง" เพื่อวางไว้ในกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ ส่วนการทดลองที่เหลือจะคล้ายของเดิม ซึ่งผลก็ออกมาว่าระดับการลงโทษคู่แข่งของกลุ่มผู้แพ้และพวกไม่รู้ผลออกมาใกล้เคียงกัน ขณะที่กลุ่มผู้ชนะยังก้าวร้าวกว่าเหมือนเดิม
       
       ผู้วิจัยสรุปว่าการทดลองนี้ได้ผลเหมือนเดิมจากการทำซ้ำสามครั้งในสองประเทศ เป็นการยืนยันได้ว่าผู้ชนะจะมีแนวโน้มพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นจริงและผู้แพ้ควรจะระวังตัวเองไว้ให้ดี ส่วนเป้าหมายต่อไปคือการทดสอบว่าความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นของผู้ชนะนั้นจะแสดงออกต่อทุกคนหรือเฉพาะคู่แข่งที่พวกเขาเผชิญหน้าด้วย
       
       ข้อมูลและภาพประกอบจาก
       Kotaku
       Science Daily

http://www.manager.co.th/Game/ViewNews.aspx?NewsID=9550000029097