ว็บไซต์ Vietnam News รายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลเวียดนามจะใช้มาตรการเข้มออกกฎไม่ให้มีการเล่นเกมออนไลน์ในช่วงเวลากลางคืน 
       
       ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสารประจำวันของเวียดนาม ระบุว่ากระทรวงข้อมูลและข่าวสารของเวียดนามจะมีมาตรการห้ามเล่นเกมออนไลน์ในช่วงเวลากลางคืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ อย่างไรก็ตามไม่มีการระบุข้อเสียของการเล่นเกมออนไลน์ออกมาอย่างชัดเจน มาตรการนี้จะส่งผลให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบล็อกการเข้าเล่นเกมออนไลน์ทั้งหมดตั้งแต่เวลา 4 ทุ่ม ถึง 8 โมงเช้า เริ่มมีผลใช้ 3 มีนาคมนี้

       ทางรัฐบาลเวียดนามยืนยันความชัดเจนออกมาว่าจะให้หน่วยงานภูมิภาคเข้าไปตามดูกิจกรรมเกี่ยวกับเกมออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ และจะเล่นงานองค์กรหน่วยงานที่ไม่ให้ความร่วมมือด้วยการยกเลิกสัญญาให้บริการ
       
       มาตรการล่าสุดที่เตรียมจะออกมานี้ เป็นผลพวงจากมาตรการก่อนหน้านี้ของกระทรวงข้อมูลและข่าวสารของเวียดนามที่แบนการเล่นเกมออนไลน์ในช่วงกลางคืนตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามมาตรการใหม่ที่ออกมานี้จะกระทำเป็นการชั่วคราวก่อน จากนั้นจะมีการปรับรูปแบบมาตรการผ่อนผันให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบปกติได้ในอนาคตข้างหน้า ปัจจุบันมีประชากรเวียดนามที่ใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น 26 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 23 ล้านคน
       
       ข้อมูลและภาพประกอบจาก
       gamespot.com

ที่มา : http://www.manager.co.th/Game/ViewNews.aspx?NewsID=9540000024533